หน้าแรก >Product >Detail
Amulette de Cartier long necklace

Nano Ceramic Films  สีเขียวใส

EVO TECH CERAMIC FILM

EVO TECH CERAMIC FILM ฟิล์ม 40%

ข้อมูลฟิล์ม EVO TECH CERAMIC FILM
(EVO TECH CERAMIC FILM ฟิล์ม 40%)
เเสงส่องผ่าน 36%
เเสงสะท้อน 7%
ป้องกันรังสี UV 99%
ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด IR 75%


XEV 35