หน้าแรก >Product >Detail
Amulette de Cartier long necklace

Nano Ceramic Films  สีเขียวใส

EVO TECH CERAMIC FILM

EVO TECH CERAMIC FILM ฟิล์ม 60%

ข้อมูลฟิล์ม EVO TECH CERAMIC FILM
(EVO TECH CERAMIC FILM ฟิล์ม 60%)
เเสงส่องผ่าน 19%
เเสงสะท้อน 6%
ป้องกันรังสี UV 99%
ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด IR 78%


XEV 15