หน้าแรก >Product >Detail
Amulette de Cartier long necklace

Nano Ceramic Films  สีเขียวใส

EVO TECH CERAMIC FILM

EVO TECH CERAMIC FILM ฟิล์ม 80%

ข้อมูลฟิล์ม EVO TECH CERAMIC FILM
(EVO TECH CERAMIC FILM ฟิล์ม 80%)
เเสงส่องผ่าน 7%
เเสงสะท้อน 5%
ป้องกันรังสี UV 99%
ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด IR 85%


XEV 05