หน้าแรก >Product >Detail
Amulette de Cartier long necklace

Nano Ceramic Films  สีเขียวใส

SUPER IRR MAX UV-400 PROTECTION

SCV 70-80 ฟิล์ม 10%

ข้อมูลฟิล์ม SUPER IRR MAX UV-400 PROTECTION
(SCV 70-80 ฟิล์ม 10%)
เเสงส่องผ่าน 70%
เเสงสะท้อน 7%
ป้องกันรังสี UV 99.9%
ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด IR 87%