หน้าแรก >Product >Detail

Nano Ceramic Films  สีเขียวใส

SUPER IRR MAX UV-400 PROTECTION

SUV 400-35 ฟิล์ม 40%

ข้อมูลฟิล์ม SUPER IRR MAX UV-400 PROTECTION
(SUV 400-35 ฟิล์ม 40%)
เเสงส่องผ่าน 28%
เเสงสะท้อน 5%
ป้องกันรังสี UV 99.9%
ป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด IR 99%