หน้าแรก >Product

ผลิตภัณฑ์

ที่สุดของฟิล์มเซรามิกติดอาคาร รับประกัน 7 ปี

FOR GLAZZ BY ULTIMATE FILMS คือ ฟิล์มเซรามิกติดอาคาร ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เป็นฟิล์มกรองแสงเซรามิกติดอาคาร ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่านการทดสอบคุณภาพและรับรองจากสถาบันระดับโลก ทำให้ได้ฟิล์มเซรามิกติดอาคารที่มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด INFRARED (IR) ได้สูงสุดถึง 99% ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) 99.9%
เนื้อฟิล์มมีความคงทนสูง ไม่ลอกร่อน เนื้อฟิล์มไม่เปลี่ยนสีหรือซีดจาง  และหากรับรังสีดังกล่าว ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 

FOR GLAZZ ความเข้ม แสงส่องผ่าน แสงสะท้อน ป้องกันรังสียูวี ป้องกันความร้อนจาก 
รังสีอินฟราเรด IR
FUV 05 80% 3% 5% 99.9% 99%
FUV 15 60% 8% 5% 99.9% 99%
FUV 35 40% 28% 5% 99.9% 99%
FCL 05 80% 9% 6% 99.9% 98%
FCL 15 60% 15% 6% 99.9% 94%
FCL 35 40% 33.7% 7% 99.9% 90%
FCX 05 80% 7% 5% 99.9% 85%
FCX 15 60% 19% 6% 99.9% 78%
FCX 35 40% 36% 7% 99.9% 75%